Oferowane przez naszą firmę systemy oczyszczania wody opierają się na technologii odwróconej osmozy, dejonizacji lub elektrodejonizacji. Każdy system oczyszczania występuje w kilku wersjach wyposażenia dostosowanych do różnych potrzeb analitycznych i materiałowych w laboratoriach. Nasze systemy oczyszczania wody mogą dostarczać czystą wodę w maksymalnej ilości od 10 do 35 L/godz. przy przewodnictwie wody czystej od kilkudziesięciu do 0.055 µS/cm. Oczyszczona woda może posiadać niski poziom TOC, RNazy, DNazy, bakterii, pyrogenów i endotoksyn.

Systemy mają budowę modułową umożliwiającą korzystanie tylko z modułu odwróconej osmozy, tylko z modułu dejonizacji lub obydwu modułów jednocześnie.

Wszystkie urządzenia są produkowane zgodnie z ISO 9001 i posiadają oznakowanie CE.