Specyfikacja techniczna
Model

721

Zakres długości fal (nm)

360 – 1000

Dokładność długości fal (nm)

± 3

Szerokość spektralna (nm)

6

Stabilność (prąd ciemny)

< 0.2 %T/3 min.

Stabilność (prąd jasny)

< 1.0 %T/3 min.

Dokładność transmitancji (%T)

± 0.5

Światło rozproszone (%T)

< 1

Zakresy fotometryczne

0.0 – 125 %T, od -0.097 do +1.99 A

Dokładność fotometryczna (%T)

± 1.5

Ilość pozycji pomiarowych

4

Rodzaj wyświetlacza

LED, 4 pozycyjny

Port komunikacyjny

nie posiada

Waga (kg)

8

Cena (PLN, bez VAT)

4.500,-

Spektrofotometr 7220G wyposażony jest w monochromator Czerny-Turnera z siatką dyfrakcyjną 1200 linii/mm, detektor oparty o krzemową fotodiodę, ekran LCD 16×2 oraz oprogramowanie do zbierania i przetwarzania danych (długość fali nastawiana jest manualnie).

UWAGA!!!

Zakończenie produkcji spektrofotometru VIS-7220G przewidywane jest z dniem 30 CZERWCA 2020.

Specyfikacja techniczna
Model

7220G

Zakres długości fal (nm)

320 – 1100

Dokładność długości fal (nm)

± 2

Powtarzalność długości fali (nm)

< 1.0

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 1, 4 lub 5)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.5

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.3

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny

od -0.3 do +3.0 A

Stabilność absorbancji

0.001 A / 30 min.

Pamięć wbudowana

10 krzywych kalibracyjnych

Rodzaj wyświetlacza

LCD, 16 x 2

Port komunikacyjny

USB + równoległy do drukarki

Moc zużywana (W)

100

Wymiary (mm)

530 x 410 x 210

Waga (kg)

15

Cena (PLN, bez VAT)

zakończona produkcja, czekamy na następcę modelu 7220G

Spektrofotometr VIS-723N wyposażony jest w monochromator Czerny-Turnera z siatką dyfrakcyjną 1200 linii/mm, detektor oparty o krzemową fotodiodę i 6-calowy ekran LCD. Opcjonalnie dostępne jest oprogramowanie komputerowe do zbierania i przetwarzania danych oraz port komunikacyjny USB.

Specyfikacja techniczna
Model

VIS-723N

Zakres długości fal (nm)

320 – 1100

Dokładność długości fal (nm)

± 0.5

Powtarzalność długości fali (nm)

0.2

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 1 lub 5)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.5

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.2

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny

od -0.3 do +3.0 A

Fluktuacja linii bazowej (A)

± 0.002

Stabilność absorbancji

0.001 A / 30 min.

Wbudowane oprogramowanie

do skanowania i przetwarzania danych

Tryby pomiarowe

absorbancji, transmitancji, stężenia

Rodzaj wyświetlacza

graficzny LCD, 6 cali

Port komunikacyjny

RS-232 szeregowy

Moc zużywana (W)

140

Wymiary (mm)

530 x 410 x 210

Waga (kg)

18

Cena (PLN, bez VAT)

10.000,-