Posiadamy w ofercie kolumny chromatograficzne do chromatografii gazowej w szerokim zakresie: długości (od 15 do 100 m), średnicy wewnętrznej (od 0.2 do 0.53 mm), pokryciu fazą stacjonarną (od 0.25 do 3.0 µm).

Fazy stacjonarne kolumn obejmują większość możliwych zastosowań kolumn chromatograficznych i mogą być sieciowane, bądź nałożone bez sieciowania. Posiadamy również w ofercie kolumny typu PLOT.