CD-1

Kolumny typu CD-1 są kolumnami niepolarnymi z fazą stacjonarną polidwumetylosiloksan. Kolumny CD-1 posiadają fazę sieciowaną, związaną z podłożem, co znakomicie wydłuża ich czas życia. Kolumny służą do separacji substancji w zależności od ich temperatury wrzenia. Kolumny spełniają wymagania Farmakopei Amerykańskiej USP G1, G2, G9.

Zakres temperatur pracy kolumn CD-1 wynosi od -60°C do +320°C.

Kolumny CD-1 stanowią odpowiedniki kolumn: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, Ultra-1, SPB-1, CP-SIL 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP-1, MDN-1, AT-1, OV-101.

 

Nr katalogowy Średnica wewnętrzna
(mm)
Długość
(m)
Grubość fazy
stacjonarnej (µm)
Cena
(PLN, bez VAT)
1.120311.0001 0.25 15 0.25 1200,-
1.120312.0001 0.25 30 0.25 1650,-
1.120313.0001 0.25 30 0.5 1650,-
1.120314.0001 0.25 30 1.0 1650,-
1.120315.0001 0.25 60 0.25 2670,-
1.120316.0001 0.25 60 1.0 2670,-
1.120317.0001 0.25 100 0.25 3160,-
1.120318.0001 0.32 15 0.25 1270,-
1.120319.0001 0.32 30 0.25 1780,-
1.120320.0001 0.32 30 0.5 1780,-
1.120321.0001 0.32 30 1.0 1780,-
1.120322.0001 0.32 30 3.0 1840,-
1.120323.0001 0.32 30 5.0 1840,-
1.120324.0001 0.32 60 0.25 2910,-
1.120325.0001 0.32 60 0.5 2910,-
1.120326.0001 0.32 60 1.0 2910,-
1.120327.0001 0.32 60 3.0 3030,-
1.120329.0001 0.53 15 0.5 1440,-
1.120330.0001 0.53 15 1.0 1440,-
1.120331.0001 0.53 15 1.5 1440,-
1.120332.0001 0.53 15 3.0 1490,-
1.120333.0001 0.53 30 0.5 2060,-
1.120334.0001 0.53 30 1.0 2060,-
1.120335.0001 0.53 30 1.5 2060,-
1.120336.0001 0.53 30 3.0 2130,-
1.120337.0001 0.53 30 5.0 2130,-
1.120338.0001 0.53 50 0.5 3130,-
1.120339.0001 0.53 50 2.65 3130,-
1.120340.0001 0.53 50 5.0 3260,-
1.120341.0001 0.53 60 0.5 3090,-
1.120342.0001 0.53 60 1.0 3090,-
1.120343.0001 0.53 60 1.5 3090,-
1.120344.0001 0.53 60 3.0 3090,-
1.120345.0001 0.53 60 5.0 3090,-

CD-5

Kolumny typu CD-5 są kolumnami nieznacznie polarnymi z fazą stacjonarną polimeryzowaną zawierającą 5% dwufenylosiloksanu i 95% dwumetylosiloksanu. Nieznaczna zawartość składnika fenylowego fazy poprawia jej stabilność termiczną przy zachowaniu kolejności elucji według temperatur wrzenia analitów. Taki skład sieciowanej fazy kolumny CD-5 polepsza selektywność kolumny, zwłaszcza dla związków aromatycznych. Kolumny spełniają wymagania Farmakopei Amerykańskiej USP G27 i G36.

Zakres temperatur pracy kolumn CD-5 wynosi od -60°C do +320°C.

Kolumny CD-5 stanowią odpowiedniki kolumn: SE-54, SE-52, DB-5, HP-5, AT-5, ZB-5, Ultra-2, SPB-5, CP-SIL 8, Rtx-5, 007-5, BP-5, MDN-5.

Nr katalogowy Średnica wewnętrzna
(mm)
Długość
(m)
Grubość fazy
stacjonarnej (µm)
Cena
(PLN, bez VAT)
1.521510.0001 0.25 15 0.25 1220,-
1.521511.0001 0.25 30 0.25 1650,-
1.521512.0001 0.25 30 0.5 1650,-
1.521513.0001 0.25 30 1.0 1650,-
1.521514.0001 0.25 60 0.25 2700,-
1.521515.0001 0.25 60 1.0 2700,-
1.521516.0001 0.25 100 0.25 3180,-
1.521517.0001 0.32 15 0.25 1290,-
1.521518.0001 0.32 30 0.25 1800,-
1.521519.0001 0.32 30 0.5 1800,-
1.521520.0001 0.32 30 1.0 1800,-
1.521521.0001 0.32 30 3.0 1860,-
1.521522.0001 0.32 30 5.0 1860,-
1.521523.0001 0.32 60 0.25 2930,-
1.521524.0001 0.32 60 0.5 2930,-
1.521525.0001 0.32 60 1.0 2930,-
1.521526.0001 0.32 60 3.0 3050,-
1.521528.0001 0.53 15 0.5 1460,-
1.521529.0001 0.53 15 1.0 1460,-
1.521530.0001 0.53 15 1.5 1460,-
1.521531.0001 0.53 15 3.0 1510,-
1.521532.0001 0.53 30 0.5 2090,-
1.521533.0001 0.53 30 1.0 2090,-
1.521534.0001 0.53 30 1.5 2090,-
1.521535.0001 0.53 30 3.0 2160,-
1.521536.0001 0.53 30 5.0 2160,-
1.521537.0001 0.53 50 0.5 3160,-
1.521538.0001 0.53 50 2.65 3160,-
1.521539.0001 0.53 50 5.0 3290,-
1.521540.0001 0.53 60 0.5 3110,-
1.521541.0001 0.53 60 1.0 3110,-
1.521542.0001 0.53 60 1.5 3110,-
1.521543.0001 0.53 60 3.0 3110,-
1.521544.0001 0.53 60 5.0 3110,-