Posiadamy w ofercie generatory wodoru dla każdego użytkownika. Nasze generatory wodoru pracują w oparciu o elektrolit zasadowy lub bez elektrolitu – wystarczy sama woda. Generatory wodoru mogą być wykonane do produkcji wodoru o różnych czystościach od 99.999% do 99.99999%, różnych wydajnościach od 150 ml/min. do 150 m3/godz. oraz różnych ciśnieniach wyjściowych od 4 bar do 27 bar.

Każdy standardowy generator może zostać dostosowany do wymagań użytkownika. Wszystkie generatory wodoru posiadają znak CE.