CD-2560

Kolumny typu CD-2560 są kolumnami zaprojektowanymi do separacji izomerów geometrycznych/pozycyjnych (cis/trans) estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Kolumny chromatograficzne CD-2560 zalecane są do analizy próbek uwodornionych olejów roślinnych. Posiadają fazę nie sieciowaną, nie związaną z podłożem o składzie biscyjanopropylo-polisiloksan. K

Zakres temperatur pracy kolumn CD-2560 wynosi od nieco poniżej temperatury otoczenia do +250°C.

Kolumny CD-2560 stanowią odpowiedniki kolumn: SP-2560, HP-88, CP-Sil 88, RT-2560.

Nr katalogowy Średnica wewnętrzna
(mm)
Długość
(m)
Grubość fazy
stacjonarnej (µm)
Cena
(PLN, bez VAT)
1.232421.0001 0.25 100 0.2 6510,-