Lampy do absorpcji atomowej są potrzebne w każdym laboratorium zajmującym się analizą metali. W naszej ofercie znajdziecie Państwo lampy pierwiastkowe ASA/AAS do spektrometrów absorpcji atomowej takich producentów jak Perkin-Elmer, Varian, Shimadzu, GBC, Rayleigh, UNICAM i Thermo Scientific. Do aparatów firmy Thermo Scientific oferujemy lampy kodowane i niekodowane, do aparatów pozostałych producentów tylko lampy niekodowane (na razie). Nasze lampy niekodowane mogą być stosowane w spektrometrach absorpcji atomowej innych producentów niż wymienieni powyżej.

 

Dla większych zamówień (już od 2 szt. lamp) przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty cenowe.

 

Rayleigh-HCL-lamp

 

W poniższej tabeli znajduje się pełny wybór lamp niekodowanych do absorpcyjnej spektrometrii atomowej (lampy ASA / lampy AAS) pasujących do spektrometrów absorpcji atomowej firm Rayleigh, GBC, Varian, Schimadzu, Perkin-Elmer, Unicam i Thermo Scientific. W tabeli zamieszczone są parametry lamp absorpcji atomowej wraz z cenami netto.

Pierwiastek

 

Symbol

 

Długość fali absorpcji (nm)

 

Nr kat. lamp do spektrometrów Rayleigh, GBC, Varian, Schimadzu, Unicam, Thermo Scientific

 

Cena (PLN, bez VAT)

 

 

 

Nr kat. lamp do spektrometrów Perkin-Elmer

 

Cena (PLN, bez VAT)

Srebro

Ag

328.1

B48

1010,-

 

PE48

1140,-

Aluminium

Al

396.2

B01

870,-

 

PE01

990,-

Arsen

As

193.7

B03

950,-

 

PE03

1070,-

Złoto

Au

242.8

B20

1120,-

 

PE20

1300,-

Bor

B

249.8

B07

870,-

 

PE07

990,-

Bar

Ba

553.5

B04

870,-

 

PE04

990,-

Beryl*

Be

234.9

B05

950,-

 

PE05

1070,-

Bizmut

Bi

223.1

B06

870,-

 

PE06

990,-

Wapń

Ca

422.7

B10

870,-

 

PE10

990,-

Kadm

Cd

228.8

B08

900,-

 

PE08

1020,-

Cer

Ce

520.0

B11

870,-

 

PE11

990,-

Kobalt

Co

240.7

B13

900,-

 

PE13

1020,-

Chrom

Cr

357.9

B12

870,-

 

PE12

990,-

Cez*

Cs

852.1

B09

1180,-

 

PE09

1310,-

Miedź

Cu

324.8

B14

870,-

 

PE14

990,-

Erb*

Er

400.8

B15

930,-

 

PE15

1050,-

Europ*

Eu

459.4

B16

930,-

 

PE16

1050,-

Żelazo

Fe

248.3

B25

870,-

 

PE25

990,-

Gal

Ga

297.4

B18

870,-

 

PE18

990,-

Gadolin

Gd

368.4

B17

930,-

 

PE17

1050,-

German

Ge

265.1

B19

870,-

 

PE17

990,-

Hafn*

Hf

307.8

B21

930,-

 

PE21

1050,-

Rtęć

Hg

253.7

B32

870,-

 

PE32

990,-

Holm*

Ho

410.4

B22

930,-

 

PE22

1050,-

Ind

In

303.9

B23

870,-

 

PE23

990,-

Iryd

Ir

208.9

B24

1010,-

 

PE24

1140,-

Potas

K

766.5

B40

870,-

 

PE40

990,-

Lantan

La

550.1

B26

930,-

 

PE26

1050,-

Lit

Li

670.8

B28

870,-

 

PE28

990,-

Lutet*

Lu

336.0

B29

950,-

 

PE29

1070,-

Magnez

Mg

285.2

B30

870,-

 

PE30

990,-

Mangan

Mn

279.5

B31

870,-

 

PE31

990,-

Molibden

Mo

313.3

B33

870,-

 

PE33

990,-

Sód

Na

589.0

B49

870,-

 

PE49

990,-

Niob

Nb

334.9

B36

930,-

 

PE36

1050,-

Neodym

Nd

492.5

B34

930,-

 

PE34

1050,-

Nikiel

Ni

232.0

B35

870,-

 

PE35

990,-

Osm*

Os

290.9

B37

1080,-

 

PE37

1200,-

Ołów

Pb

217.0

B27

870,-

 

PE27

990,-

Pallad

Pd

247.6

B38

950,-

 

PE38

1070,-

Platyna

Pt

265.9

B39

1120,-

 

PE39

1300,-

Rubid*

Rb

780.0

B43

1310,-

 

PE43

1460,-

Ren

Re

346.0

B41

1010,-

 

PE41

1140,-

Rod

Rh

343.5

B42

2340,-

 

PE42

2590,-

Antymon

Sb

217.6

B02

870,-

 

PE02

990,-

Skand*

Sc

391.2

B45

970,-

 

PE45

1100,-

Selen

Se

196.0

B46

950,-

 

PE46

1070,-

Krzem

Si

251.6

B47

870,-

 

PE47

990,-

Samar

Sm

429.7

B44

930,-

 

PE44

1050,-

Cyna

Sn

233.5

B55

870,-

 

PE55

990,-

Stront

Sr

460.7

B50

870,-

 

PE50

990,-

Tantal

Ta

271.5

B51

900,-

 

PE51

1020,-

Terb*

Tb

432.7

B52

990,-

 

PE52

1130,-

Tellur

Te

214.3

B53

900,-

 

PE53

1020,-

Tytan

Ti

364.3

B56

870,-

 

PE56

990,-

Tal*

Tl

276.7

B54

870,-

 

PE54

990,-

Wolfram

W

255.1

B57

900,-

 

PE57

1020,-

Wanad

V

318.5

B58

900,-

 

PE58

1020,-

Cynk

Zn

213.9

B59

870,-

 

PE59

990,-

Cyrkon

Zr

360.1

B60

870,-

 

PE60

990,-

 

Poniższa tabela zawiera ceny lamp kodowanych do spektrometrów absorbcji atomowej firmy Thermo Scientific, Varian (dostępne lampy mają podane ceny).

Pierwiastek Symbol Długość fali absorpcji (nm) Nr kat. lamp do spektrometrów ThermoScientific, Varian Cena (PLN, bez VAT)    
Srebro Ag 328.1 B48C      
Aluminium Al 396.2 B01C      
Arsen As 193.7 B03C      
Złoto Au 242.8 B20C      
Bor B 249.8 B07C      
Bar Ba 553.5 B04C      
Beryl* Be 234.9 B05C      
Bizmut Bi 223.1 B06C      
Wapń Ca 422.7 B10C 1420,-    
Kadm Cd 228.8 B08C 1420,-    
Cer Ce 520.0 B11C      
Kobalt Co 240.7 B13C      
Chrom Cr 357.9 B12C      
Cez* Cs 852.1 B09C      
Miedź Cu 324.8 B14C      
Erb* Er 400.8 B15C      
Europ* Eu 459.4 B16C      
Żelazo Fe 248.3 B25C      
Gal Ga 297.4 B18C      
Gadolin Gd 368.4 B17C      
German Ge 265.1 B19C      
Hafn* Hf 307.8 B21C      
Rtęć Hg 253.7 B32C      
Holm* Ho 410.4 B22C      
Ind In 303.9 B23C      
Iryd Ir 208.9 B24C      
Potas K 766.5 B40C      
Lantan La 550.1 B26C      
Lit Li 670.8 B28C 1420,-    
Lutet* Lu 336.0 B29C      
Magnez Mg 285.2 B30C 1420,-    
Mangan Mn 279.5 B31C      
Molibden Mo 313.3 B33C      
Sód Na 589.0 B49C      
Niob Nb 334.9 B36C      
Neodym Nd 492.5 B34C      
Nikiel Ni 232.0 B35C 1420,-    
Osm* Os 290.9 B37C      
Ołów Pb 217.0 B27C 1420,-    
Pallad Pd 247.6 B38C      
Platyna Pt 265.9 B39C      
Rubid* Rb 780.0 B43C      
Ren Re 346.0 B41C      
Rod Rh 343.5 B42C      
Antymon Sb 217.6 B02C      
Skand* Sc 391.2 B45C      
Selen Se 196.0 B46C      
Krzem Si 251.6 B47C      
Samar Sm 429.7 B44C      
Cyna Sn 233.5 B55C      
Stront Sr 460.7 B50C 1420,-    
Tantal Ta 271.5 B51C      
Terb* Tb 432.7 B52C      
Tellur Te 214.3 B53C      
Tytan Ti 364.3 B56C      
Tal* Tl 276.7 B54C      
Wolfram W 255.1 B57C      
Wanad V 318.5 B58C      
Cynk Zn 213.9 B59C 1420,-    
Cyrkon Zr 360.1 B60C      

“*” – Lampy pierwiastkowe oznaczone symbolem “*” są trudno dostępne lub ich cena jest bardzo zmienna, prosimy sprawdzić ich dostępność i cenę przed zamówieniem.

Rabaty ilościowe przy zamawianiu więcej niż 1 szt. lampy:

2 szt. – 10%,

3 szt. – 15%,

4 szt. i więcej – 20%.