Lampy do absorpcji atomowej są potrzebne w każdym laboratorium zajmującym się analizą metali. W naszej ofercie znajdziecie Państwo lampy pierwiastkowe ASA/AAS do spektrometrów absorpcji atomowej takich producentów jak Perkin-Elmer, Varian, Shimadzu, GBC, Rayleigh, UNICAM i Thermo Scientific. Do aparatów firmy Thermo Scientific oferujemy lampy kodowane i niekodowane, do aparatów pozostałych producentów tylko lampy niekodowane (na razie). Nasze lampy niekodowane mogą być stosowane w spektrometrach absorpcji atomowej innych producentów niż wymienieni powyżej.

 

Dla większych zamówień (już od 2 szt. lamp) przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty cenowe.

 

Rayleigh-HCL-lamp

 

W poniższej tabeli znajduje się pełny wybór lamp niekodowanych do absorpcyjnej spektrometrii atomowej (lampy ASA / lampy AAS) pasujących do spektrometrów absorpcji atomowej firm Rayleigh, GBC, Varian, Schimadzu, Perkin-Elmer, Unicam i Thermo Scientific. W tabeli zamieszczone są parametry lamp absorpcji atomowej wraz z cenami netto.

Pierwiastek

 

Symbol

 

Długość fali absorpcji (nm)

 

Nr kat. lamp do spektrometrów Rayleigh, GBC, Varian, Schimadzu, Unicam, Thermo Scientific

 

Cena (PLN, bez VAT)

 

 

 

Nr kat. lamp do spektrometrów Perkin-Elmer

 

Cena (PLN, bez VAT)

Srebro

Ag

328.1

B48

1110,-

 

PE48

1250,-

Aluminium

Al

396.2

B01

960,-

 

PE01

1090,-

Arsen

As

193.7

B03

1050,-

 

PE03

1180,-

Złoto

Au

242.8

B20

1140,-

 

PE20

1430,-

Bor

B

249.8

B07

960,-

 

PE07

1090,-

Bar

Ba

553.5

B04

960,-

 

PE04

1090,-

Beryl*

Be

234.9

B05

1050,-

 

PE05

1180,-

Bizmut

Bi

223.1

B06

960,-

 

PE06

1090,-

Wapń

Ca

422.7

B10

960,-

 

PE10

1090,-

Kadm

Cd

228.8

B08

990,-

 

PE08

1120,-

Cer

Ce

520.0

B11

960,-

 

PE11

1090,-

Kobalt

Co

240.7

B13

990,-

 

PE13

1120,-

Chrom

Cr

357.9

B12

960,-

 

PE12

1090,-

Cez*

Cs

852.1

B09

1300,-

 

PE09

1430,-

Miedź

Cu

324.8

B14

960,-

 

PE14

1090,-

Erb*

Er

400.8

B15

1030,-

 

PE15

1160,-

Europ*

Eu

459.4

B16

1030,-

 

PE16

1160,-

Żelazo

Fe

248.3

B25

960,-

 

PE25

1090,-

Gal

Ga

297.4

B18

960,-

 

PE18

1090,-

Gadolin

Gd

368.4

B17

1030,-

 

PE17

1160,-

German

Ge

265.1

B19

960,-

 

PE17

1090,-

Hafn*

Hf

307.8

B21

1030,-

 

PE21

1160,-

Rtęć

Hg

253.7

B32

960,-

 

PE32

1090,-

Holm*

Ho

410.4

B22

1030,-

 

PE22

1160,-

Ind

In

303.9

B23

960,-

 

PE23

1090,-

Iryd

Ir

208.9

B24

1110,-

 

PE24

1250,-

Potas

K

766.5

B40

960,-

 

PE40

1090,-

Lantan

La

550.1

B26

1030,-

 

PE26

1160,-

Lit

Li

670.8

B28

960,-

 

PE28

1090,-

Lutet*

Lu

336.0

B29

1050,-

 

PE29

1180,-

Magnez

Mg

285.2

B30

960,-

 

PE30

1090,-

Mangan

Mn

279.5

B31

960,-

 

PE31

1090,-

Molibden

Mo

313.3

B33

960,-

 

PE33

1090,-

Sód

Na

589.0

B49

960,-

 

PE49

1090,-

Niob

Nb

334.9

B36

1030,-

 

PE36

1160,-

Neodym

Nd

492.5

B34

1030,-

 

PE34

1160,-

Nikiel

Ni

232.0

B35

960,-

 

PE35

1090,-

Osm*

Os

290.9

B37

1190,-

 

PE37

1320,-

Ołów

Pb

217.0

B27

960,-

 

PE27

1090,-

Pallad

Pd

247.6

B38

1050,-

 

PE38

1180,-

Platyna

Pt

265.9

B39

1140,-

 

PE39

1430,-

Rubid*

Rb

780.0

B43

1440,-

 

PE43

1610,-

Ren

Re

346.0

B41

1110,-

 

PE41

1150,-

Rod

Rh

343.5

B42

2570,-

 

PE42

2850,-

Antymon

Sb

217.6

B02

960,-

 

PE02

1090,-

Skand*

Sc

391.2

B45

1070,-

 

PE45

1210,-

Selen

Se

196.0

B46

1050,-

 

PE46

1180,-

Krzem

Si

251.6

B47

960,-

 

PE47

1090,-

Samar

Sm

429.7

B44

1030,-

 

PE44

1160,-

Cyna

Sn

233.5

B55

960,-

 

PE55

1090,-

Stront

Sr

460.7

B50

960,-

 

PE50

1090,-

Tantal

Ta

271.5

B51

990,-

 

PE51

1120,-

Terb*

Tb

432.7

B52

1090,-

 

PE52

1240,-

Tellur

Te

214.3

B53

990,-

 

PE53

1120,-

Tytan

Ti

364.3

B56

960,-

 

PE56

1090,-

Tal*

Tl

276.7

B54

960,-

 

PE54

1090,-

Wolfram

W

255.1

B57

990,-

 

PE57

1120,-

Wanad

V

318.5

B58

990,-

 

PE58

1120,-

Cynk

Zn

213.9

B59

960,-

 

PE59

1090,-

Cyrkon

Zr

360.1

B60

960,-

 

PE60

1090,-

Poniższa tabela zawiera ceny lamp kodowanych do spektrometrów absorbcji atomowej firmy Thermo Scientific, Varian (dostępne lampy mają podane ceny).

Pierwiastek Symbol Długość fali absorpcji (nm) Nr kat. lamp do spektrometrów ThermoScientific, Varian Cena (PLN, bez VAT)    
Srebro Ag 328.1 B48C      
Aluminium Al 396.2 B01C      
Arsen As 193.7 B03C      
Złoto Au 242.8 B20C      
Bor B 249.8 B07C      
Bar Ba 553.5 B04C      
Beryl* Be 234.9 B05C      
Bizmut Bi 223.1 B06C      
Wapń Ca 422.7 B10C 1560,-    
Kadm Cd 228.8 B08C 1560,-    
Cer Ce 520.0 B11C      
Kobalt Co 240.7 B13C      
Chrom Cr 357.9 B12C      
Cez* Cs 852.1 B09C      
Miedź Cu 324.8 B14C      
Erb* Er 400.8 B15C      
Europ* Eu 459.4 B16C      
Żelazo Fe 248.3 B25C      
Gal Ga 297.4 B18C      
Gadolin Gd 368.4 B17C      
German Ge 265.1 B19C      
Hafn* Hf 307.8 B21C      
Rtęć Hg 253.7 B32C      
Holm* Ho 410.4 B22C      
Ind In 303.9 B23C      
Iryd Ir 208.9 B24C      
Potas K 766.5 B40C      
Lantan La 550.1 B26C      
Lit Li 670.8 B28C 1560,-    
Lutet* Lu 336.0 B29C      
Magnez Mg 285.2 B30C 1560,-    
Mangan Mn 279.5 B31C      
Molibden Mo 313.3 B33C      
Sód Na 589.0 B49C      
Niob Nb 334.9 B36C      
Neodym Nd 492.5 B34C      
Nikiel Ni 232.0 B35C 1560,-    
Osm* Os 290.9 B37C      
Ołów Pb 217.0 B27C 1560,-    
Pallad Pd 247.6 B38C      
Platyna Pt 265.9 B39C      
Rubid* Rb 780.0 B43C      
Ren Re 346.0 B41C      
Rod Rh 343.5 B42C      
Antymon Sb 217.6 B02C      
Skand* Sc 391.2 B45C      
Selen Se 196.0 B46C      
Krzem Si 251.6 B47C      
Samar Sm 429.7 B44C      
Cyna Sn 233.5 B55C      
Stront Sr 460.7 B50C 1560,-    
Tantal Ta 271.5 B51C      
Terb* Tb 432.7 B52C      
Tellur Te 214.3 B53C      
Tytan Ti 364.3 B56C      
Tal* Tl 276.7 B54C      
Wolfram W 255.1 B57C      
Wanad V 318.5 B58C      
Cynk Zn 213.9 B59C 1560,-    
Cyrkon Zr 360.1 B60C      

„*” – Lampy pierwiastkowe oznaczone symbolem „*” są trudno dostępne lub ich cena jest bardzo zmienna, prosimy sprawdzić ich dostępność i cenę przed zamówieniem.

Rabaty ilościowe przy zamawianiu więcej niż 1 szt. lampy:

2 szt. – 10%,

3 szt. – 15%,

4 szt. i więcej – 20%.