Lampy do absorpcji atomowej są potrzebne w każdym laboratorium zajmującym się analizą metali. W naszej ofercie znajdziecie Państwo lampy pierwiastkowe ASA/AAS do spektrometrów absorpcji atomowej takich producentów jak Perkin-Elmer, Varian, Shimadzu, GBC, Rayleigh, UNICAM i Thermo Scientific. Do aparatów firmy Thermo Scientific oferujemy lampy kodowane i niekodowane, do aparatów pozostałych producentów tylko lampy niekodowane (na razie). Nasze lampy niekodowane mogą być stosowane w spektrometrach absorpcji atomowej innych producentów niż wymienieni powyżej.

 

Dla większych zamówień (już od 2 szt. lamp) przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty cenowe.

 

Rayleigh-HCL-lamp

 

W poniższej tabeli znajduje się pełny wybór lamp niekodowanych do absorpcyjnej spektrometrii atomowej (lampy ASA / lampy AAS) pasujących do spektrometrów absorpcji atomowej firm Rayleigh, GBC, Varian, Schimadzu, Perkin-Elmer, Unicam i Thermo Scientific. W tabeli zamieszczone są parametry lamp absorpcji atomowej wraz z cenami netto.

Pierwiastek

 

Symbol

 

Długość fali absorpcji (nm)

 

Nr kat. lamp do spektrometrów Rayleigh, GBC, Varian, Schimadzu, Unicam, Thermo Scientific

 

Cena (PLN, bez VAT)

 

 

 

Nr kat. lamp do spektrometrów Perkin-Elmer

 

Cena (PLN, bez VAT)

Srebro

Ag

328.1

B48

1170,-

 

PE48

1320,-

Aluminium

Al

396.2

B01

1010,-

 

PE01

1150,-

Arsen

As

193.7

B03

1110,-

 

PE03

1250,-

Złoto

Au

242.8

B20

1200,-

 

PE20

1510,-

Bor

B

249.8

B07

960,-

 

PE07

1090,-

Bar

Ba

553.5

B04

1010,-

 

PE04

1150,-

Beryl*

Be

234.9

B05

1110,-

 

PE05

1250,-

Bizmut

Bi

223.1

B06

1010,-

 

PE06

1150,-

Wapń

Ca

422.7

B10

1010,-

 

PE10

1150,-

Kadm

Cd

228.8

B08

1050,-

 

PE08

1180,-

Cer

Ce

520.0

B11

1010,-

 

PE11

1150,-

Kobalt

Co

240.7

B13

1050,-

 

PE13

1180,-

Chrom

Cr

357.9

B12

1010,-

 

PE12

1150,-

Cez*

Cs

852.1

B09

1370,-

 

PE09

1510,-

Miedź

Cu

324.8

B14

1010,-

 

PE14

1150,-

Erb*

Er

400.8

B15

1090,-

 

PE15

1220,-

Europ*

Eu

459.4

B16

1090,-

 

PE16

1220,-

Żelazo

Fe

248.3

B25

1010,-

 

PE25

1150,-

Gal

Ga

297.4

B18

1010,-

 

PE18

1150,-

Gadolin

Gd

368.4

B17

1090,-

 

PE17

1220,-

German

Ge

265.1

B19

1010,-

 

PE17

1150,-

Hafn*

Hf

307.8

B21

1090,-

 

PE21

1220,-

Rtęć

Hg

253.7

B32

1010,-

 

PE32

1150,-

Holm*

Ho

410.4

B22

1090,-

 

PE22

1220,-

Ind

In

303.9

B23

1010,-

 

PE23

1150,-

Iryd

Ir

208.9

B24

1170,-

 

PE24

1320,-

Potas

K

766.5

B40

1010,-

 

PE40

1150,-

Lantan

La

550.1

B26

1090,-

 

PE26

1220,-

Lit

Li

670.8

B28

1010,-

 

PE28

1150,-

Lutet*

Lu

336.0

B29

1110,-

 

PE29

1250,-

Magnez

Mg

285.2

B30

1010,-

 

PE30

1150,-

Mangan

Mn

279.5

B31

1010,-

 

PE31

1150,-

Molibden

Mo

313.3

B33

1010,-

 

PE33

1150,-

Sód

Na

589.0

B49

1010,-

 

PE49

1150,-

Niob

Nb

334.9

B36

1090,-

 

PE36

1220,-

Neodym

Nd

492.5

B34

1090,-

 

PE34

1220,-

Nikiel

Ni

232.0

B35

1010,-

 

PE35

1150,-

Osm*

Os

290.9

B37

1260,-

 

PE37

1390,-

Ołów

Pb

217.0

B27

1010,-

 

PE27

1150,-

Pallad

Pd

247.6

B38

1110,-

 

PE38

1250,-

Platyna

Pt

265.9

B39

1200,-

 

PE39

1510,-

Rubid*

Rb

780.0

B43

1520,-

 

PE43

1700,-

Ren

Re

346.0

B41

1170,-

 

PE41

1210,-

Rod

Rh

343.5

B42

2710,-

 

PE42

3000,-

Antymon

Sb

217.6

B02

1010,-

 

PE02

1150,-

Skand*

Sc

391.2

B45

1130,-

 

PE45

1280,-

Selen

Se

196.0

B46

1110,-

 

PE46

1250,-

Krzem

Si

251.6

B47

1010,-

 

PE47

1150,-

Samar

Sm

429.7

B44

1090,-

 

PE44

1220,-

Cyna

Sn

233.5

B55

1010,-

 

PE55

1150,-

Stront

Sr

460.7

B50

1010,-

 

PE50

1150,-

Tantal

Ta

271.5

B51

1050,-

 

PE51

1180,-

Terb*

Tb

432.7

B52

1150,-

 

PE52

1310,-

Tellur

Te

214.3

B53

1050,-

 

PE53

1180,-

Tytan

Ti

364.3

B56

1010,-

 

PE56

1150,-

Tal*

Tl

276.7

B54

1010,-

 

PE54

1150,-

Wolfram

W

255.1

B57

1050,-

 

PE57

1180,-

Wanad

V

318.5

B58

1050,-

 

PE58

1180,-

Cynk

Zn

213.9

B59

1010,-

 

PE59

1150,-

Cyrkon

Zr

360.1

B60

1010,-

 

PE60

1150,-

Poniższa tabela zawiera ceny lamp kodowanych do spektrometrów absorbcji atomowej firmy Thermo Scientific, Varian (dostępne lampy mają podane ceny).

Pierwiastek Symbol Długość fali absorpcji (nm) Nr kat. lamp do spektrometrów ThermoScientific, Varian Cena (PLN, bez VAT)    
Srebro Ag 328.1 B48C      
Aluminium Al 396.2 B01C      
Arsen As 193.7 B03C      
Złoto Au 242.8 B20C      
Bor B 249.8 B07C      
Bar Ba 553.5 B04C      
Beryl* Be 234.9 B05C      
Bizmut Bi 223.1 B06C      
Wapń Ca 422.7 B10C 1650,-    
Kadm Cd 228.8 B08C 1650,-    
Cer Ce 520.0 B11C      
Kobalt Co 240.7 B13C      
Chrom Cr 357.9 B12C      
Cez* Cs 852.1 B09C      
Miedź Cu 324.8 B14C      
Erb* Er 400.8 B15C      
Europ* Eu 459.4 B16C      
Żelazo Fe 248.3 B25C      
Gal Ga 297.4 B18C      
Gadolin Gd 368.4 B17C      
German Ge 265.1 B19C      
Hafn* Hf 307.8 B21C      
Rtęć Hg 253.7 B32C      
Holm* Ho 410.4 B22C      
Ind In 303.9 B23C      
Iryd Ir 208.9 B24C      
Potas K 766.5 B40C      
Lantan La 550.1 B26C      
Lit Li 670.8 B28C 1650,-    
Lutet* Lu 336.0 B29C      
Magnez Mg 285.2 B30C 1650,-    
Mangan Mn 279.5 B31C      
Molibden Mo 313.3 B33C      
Sód Na 589.0 B49C      
Niob Nb 334.9 B36C      
Neodym Nd 492.5 B34C      
Nikiel Ni 232.0 B35C 1650,-    
Osm* Os 290.9 B37C      
Ołów Pb 217.0 B27C 1650,-    
Pallad Pd 247.6 B38C      
Platyna Pt 265.9 B39C      
Rubid* Rb 780.0 B43C      
Ren Re 346.0 B41C      
Rod Rh 343.5 B42C      
Antymon Sb 217.6 B02C      
Skand* Sc 391.2 B45C      
Selen Se 196.0 B46C      
Krzem Si 251.6 B47C      
Samar Sm 429.7 B44C      
Cyna Sn 233.5 B55C      
Stront Sr 460.7 B50C 1650,-    
Tantal Ta 271.5 B51C      
Terb* Tb 432.7 B52C      
Tellur Te 214.3 B53C      
Tytan Ti 364.3 B56C      
Tal* Tl 276.7 B54C      
Wolfram W 255.1 B57C      
Wanad V 318.5 B58C      
Cynk Zn 213.9 B59C 1650,-    
Cyrkon Zr 360.1 B60C      

„*” – Lampy pierwiastkowe oznaczone symbolem „*” są trudno dostępne lub ich cena jest bardzo zmienna, prosimy sprawdzić ich dostępność i cenę przed zamówieniem.

Rabaty ilościowe przy zamawianiu więcej niż 1 szt. lampy:

2 szt. – 10%,

3 szt. – 15%,

4 szt. i więcej – 20%.