CD-MoleSieve

Kolumny PLOT typu CD-MoleSieve służą do separacji gazów trwałych. Tlen, azot, tlenek węgla i metan mogą zostać rozdzielone w czasie poniżej 5 minut. Bardziej skomplikowane separacje, jak np. argonu od tlenu mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie temperatur poniżej temperatury otoczenia w chromatografii.

Podobne kolumny: HP-PLOT, Mol Sieve 5A PLOT

Zakres temperatur pracy: od -60°C do +300°C

 

Nr katalogowy Średnica wewnętrzna
(mm)
Długość
(m)
Grubość fazy
stacjonarnej (µm)
Cena
(PLN, bez VAT)
1.232429.0001 0.32 15 10 2110,-
1.232430.0001 0.32 30 10 3160,-
1.232431.0001 0.32 50 10 4730,-
1.232432.0001 0.53 15 20 2110,-
1.232433.0001 0.53 30 20 2970,-
1.232434.0001 0.53 50 20 4730,-

 CD-PLOT Q

Kolumny PLOT typu CD-PLOT Q skutecznie rozdzielają dwutlenek węgla i węglowodory C1-C4 w temperaturach powyżej temperatury otoczenia. Są również odpowiednie do analizy innych gazów, jak  np. gazy siarkowe oraz alkoholi, aldehydów, ketonów i wielu innych związków polarnych. Benzyna i inne frakcje ropy naftowej mogą być także z powodzeniem analizowane na tych kolumnach. Kolumny CD-PLOT Q wykazują bardzo niski rozkład („bleed”) fazy stacjonarnej, nawet przy maksymalnej temperaturze pracy. Faza kolumn jest podobna do faz kolumn pakowanych HeyeSep Q i Poropak Q, ale pozwala uzyskać lepszą rozdzielczość w krótszym czasie.

Podobne kolumny: HP-PLOT Q, CP PoraPLOT Q, Rt-QPLOT, SupelQ PLOT

Zakres temperatur pracy: od -60°C do +250°C

 

Nr katalogowy Średnica wewnętrzna
(mm)
Długość
(m)
Grubość fazy
stacjonarnej (µm)
Cena
(PLN, bez VAT)
1.232436.0001 0.32 15 10 2110,-
1.232437.0001 0.32 30 10 3160,-
1.232438.0001 0.32 50 10 4730,-
1.232439.0001 0.53 15 20 2110,-
1.232440.0001 0.53 30 20 2970,-
1.232441.0001 0.53 50 20 4730,-

CD-Al2O3/KCl

Kolumny PLOT typu CD-Al2O3/KCl zawierają deaktywowany chlorkami tlenek glinu i pozwalają na separację węglowodorów od C1 do C8. Kolumny te są również stosowane w metodach ASTM. Kolumny CD-Al2O3/KCl są mniej polarne niż kolumny typu PLOT wypełnione czystym tlenkiem glinu.

Podobne kolumny: HP-PLOT Al2O3 KCl, CP-Al2O3/KCl PLOT, Rt-Alumina PLOT

Zakres temperatur pracy: od -60°C do +200°C

Nr katalogowy Średnica wewnętrzna
(mm)
Długość
(m)
Grubość fazy
stacjonarnej (µm)
Cena
(PLN, bez VAT)
1.232422.0001 0.32 15 10 2110,-
1.232423.0001 0.32 30 10 3160,-
1.232424.0001 0.32 50 10 4730,-
1.232425.0001 0.53 15 20 2110,-
1.232426.0001 0.53 30 20 2970,-
1.232427.0001 0.53 50 20 4730,-