Spektrofotometr UV-9200 wyposażony jest w monochromator Czerny-Turnera z siatką dyfrakcyjną 1200 linii/mm, detektor oparty o krzemową fotodiodę i ekran LCD 16×2. Opcjonalnie dostępne jest oprogramowanie do zbierania danych.

Specyfikacja techniczna
Model

UV-9200

Zakres długości fal (nm)

190 – 1100

Dokładność długości fal (nm)

± 2

Powtarzalność długości fali (nm)

< 1.0

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 1, 4 lub 5)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.5

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.3

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny

od -0.3 do +3.0 A

Stabilność absorbancji

0.001 A / 30 min.

Pamięć wbudowana

10 krzywych kalibracyjnych

Rodzaj wyświetlacza

LCD, 16 x 2

Port komunikacyjny

USB

Moc zużywana (W)

120

Wymiary (mm)

530 x 410 x 210

Waga (kg)

16

Cena (PLN, bez VAT)

zakończona produkcja, czekamy na następcę modelu UV-9200

Spektrofotometr UV-1801 jest spektrofotometrem jednowiązkowym, skanującym z manualnym 4-pozycyjnym uchwytem do kuwet (do 100 mm drogi optycznej). Aparat posiada oprogramowanie (wbudowane i do komputera) umożliwiające skanowanie względem długości fali i czasu (pomiary kinetyczne), pomiary przy wielu długościach fali, obliczanie pochodnych widma wielu rzędów itp. Umożliwia przechowywanie parametrów i danych, a dzięki wbudowanemu portowi USB nie ma ograniczenia ilości przechowywanych danych (na dysku komputera).

W standardowym wyposażeniu spektrofotometru znajduje się 4 szt. kuwet szklanych i 2 szt. kuwet kwarcowych.

Specyfikacja techniczna
Model

UV-1801

Zakres długości fal (nm)

190 – 1100

Dokładność długości fal (nm)

± 0.3 (UV-1801P), ± 0.5 (UV-1801S)

Powtarzalność długości fali (nm)

0.2

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 5, 4, 1, 0.5)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.3 (0 – 100 %T)

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.2

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny (A)

od -0.3 do +3.0

Stabilność absorbancji (A/godz.)

0.002 (przy 500 nm)

Szum (A)

 0.2 %T (3 min., przy 0 %T)

Płaskość linii bazowej (A)

± 0.003

Rodzaj wyświetlacza

dotykowy, kolorowy LCD, 7 cali

Porty komunikacyjne

USB + równoległy do drukarki

Źródło światła lampa halogenowa i deuterowa (UV-1801S),    lampa halogenowa i deuterowa o długiej żywotności (UV-1801P)
Wymiary (mm)

470 x 325 x 220

Waga (kg)

9

Cena (PLN, bez VAT)

14.600,- (UV-1801S), 17.100,- (UV-1801P)

Spektrofotometr UV-1601 jest spektrofotometrem dwuwiązkowym z dwoma detektorami i wiązką dzieloną, skanującym z automatycznym zmieniaczem kuwet (8 kuwet o 10 mm drodze optycznej lub 4 kuwety o drodze optycznej 5 – 50 mm). Aparat posiada oprogramowanie (wbudowane i do komputera) umożliwiające skanowanie względem długości fali i czasu (pomiary kinetyczne), pomiary przy wielu długościach fali, obliczanie pochodnych widma wielu rzędów itp. Umożliwia przechowywanie parametrów i danych, a wbudowany port USB pozwala przechowywać wyniki pomiarów na dysku komputera.

W standardowym wyposażeniu spektrofotometru znajduje się 16 szt. kuwet szklanych i 4 szt. kuwet kwarcowych.

Specyfikacja techniczna
Model

UV-1601

Zakres długości fal (nm)

190 – 1100

Dokładność długości fali (nm)

± 0.3

Powtarzalność długości fali (nm)

0.15

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 5, 4, 1 lub 0.5)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.3 (0 – 100 %T)

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.2

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny (A)

od -0.3 do +3.0

Stabilność absorbancji (A/30 min.)

0.001

Szum (A)

± 0.001

Płaskość linii bazowej (A)

± 0.002

Rodzaj wyświetlacza

LCD, 6 cali

Porty komunikacyjne

USB + równoległy do drukarki

Moc zużywana (W)

180

Wymiary (mm)

630 x 470 x 210

Waga (kg)

26

Cena (PLN, bez VAT)

18.700,-

Spektrofotometr UV-2601 jest spektrofotometrem w pełni dwuwiązkowym z jednym detektorem i jednym źródłem światła, skanującym z automatycznym zmieniaczem kuwet (8 kuwet o 10 mm drodze optycznej lub 4 kuwety o drodze optycznej 5 – 50 mm). Aparat posiada oprogramowanie (wbudowane i do komputera) umożliwiające skanowanie względem długości fali i czasu (pomiary kinetyczne), pomiary przy wielu długościach fali, obliczanie pochodnych widma wielu rzędów itp. Umożliwia przechowywanie parametrów i danych, a wbudowany port USB pozwala przechowywać wyniki pomiarów na dysku komputera. Po podłączeniu do komputera spektrofotometr UV-2601 może być w pełni sterowany z poziomu oprogramowania komputerowego.

W standardowym wyposażeniu spektrofotometru znajduje się 16 szt. kuwet szklanych i 4 szt. kuwet kwarcowych.

Specyfikacja techniczna
Model

UV-2601

Zakres długości fal (nm)

190 – 1100

Dokładność długości fali (nm)

± 0.3

Powtarzalność długości fali (nm)

0.15

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 5, 4, 1 lub 0.5)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.3 (0 – 100 %T)

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.15

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny (A)

od -0.3 do +3.5

Stabilność absorbancji (A/godz.)

0.001

Szum (A)

± 0.001

Płaskość linii bazowej (A)

± 0.002

Rodzaj wyświetlacza

LCD, 6 cali

Porty komunikacyjne

USB + równoległy do drukarki

Moc zużywana (W)

180

Wymiary (mm)

630 x 470 x 210

Waga (kg)

26

Cena (PLN, bez VAT)

25.100,-