Specyfikacja techniczna
Model

721

Zakres długości fal (nm)

360 – 1000

Dokładność długości fal (nm)

± 3

Szerokość spektralna (nm)

6

Stabilność (prąd ciemny)

< 0.2 %T/3 min.

Stabilność (prąd jasny)

< 1.0 %T/3 min.

Dokładność transmitancji (%T)

± 0.5

Światło rozproszone (%T)

< 1

Zakresy fotometryczne

0.0 – 125 %T, od -0.097 do +1.99 A

Dokładność fotometryczna (%T)

± 1.5

Ilość pozycji pomiarowych

4

Rodzaj wyświetlacza

LED, 4 pozycyjny

Port komunikacyjny

nie posiada

Waga (kg)

8

Cena (PLN, bez VAT)

3.400,-

Spektrofotometr S22PC wyposażony jest w monochromator Czerny-Turnera, asferyczne źródło światła, system korekcji energii spektralnej i oprogramowanie do analiz ilościowych. W aparacie można stosować kuwety o długości drogi optycznej 10 – 50 mm (standardowo aparat wyposażony jest w uchwyt do kuwet 10 mm).

Specyfikacja techniczna
Model

S22PC

Zakres długości fal (nm)

340 – 1000

Dokładność długości fal (nm)

± 2

Powtarzalność długości fali (nm)

1

Szerokość spektralna (nm)

6

Dokładność transmitancji (%T)

± 0.5

Powtarzalność transmitancji (%T)

0.3

Światło rozproszone (%T)

< 0.2

Zakresy fotometryczne

0.0 – 199.9 %T, od -0.3 do +2.999 A

Ilość pozycji pomiarowych

4

Rodzaj wyświetlacza

LED, 4 pozycyjny

Port komunikacyjny

RS-232 szeregowy i równoległy

Waga (kg)

7

Cena (PLN, bez VAT)

3.900,-

Spektrofotometr S23A wyposażony jest w monochromator Czerny-Turnera i asferyczne źródło światła. W aparacie można wykonywać pomiary w probówkach (f 12 mm, 100 mm długości) oraz stosować kuwety o długości drogi optycznej 10 – 50 mm (standardowo aparat wyposażony jest w uchwyt do kuwet 10 mm).

Specyfikacja techniczna
Model

S23A

Zakres długości fal (nm)

340 – 950

Dokładność długości fal (nm)

± 2.5

Powtarzalność długości fali (nm)

< 1

Szerokość spektralna (nm)

12

Dokładność transmitancji (%T)

± 0.5 (kuweta), ± 2 (probówka)

Powtarzalność transmitancji (%T)

0.3

Światło rozproszone (%T)

< 0.5

Zakresy fotometryczne

0.0 – 199.9 %T, od -0.3 do +2.999 A

Ilość pozycji pomiarowych

4

Rodzaj wyświetlacza

LED, 4 pozycyjny

Port komunikacyjny

RS-232 szeregowy

Waga (kg)

6.5

Cena (PLN, bez VAT)

4.000,-

Spektrofotometr 7220G wyposażony jest w monochromator Czerny-Turnera z siatką dyfrakcyjną 1200 linii/mm, detektor oparty o krzemową fotodiodę, ekran LCD 16×2 oraz oprogramowanie do zbierania i przetwarzania danych (długość fali nastawiana jest manualnie).

Specyfikacja techniczna
Model

7220G

Zakres długości fal (nm)

320 – 1100

Dokładność długości fal (nm)

± 2

Powtarzalność długości fali (nm)

< 1.0

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 1, 4 lub 5)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.5

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.3

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny

od -0.3 do +3.0 A

Stabilność absorbancji

0.001 A / 30 min.

Pamięć wbudowana

10 krzywych kalibracyjnych

Rodzaj wyświetlacza

LCD, 16 x 2

Port komunikacyjny

USB + równoległy do drukarki

Moc zużywana (W)

100

Wymiary (mm)

530 x 410 x 210

Waga (kg)

15

Cena (PLN, bez VAT)

4.000,-

Spektrofotometr 725S wyposażony jest w monochromator Czerny-Turnera, asferyczne źródło światła, ekran LCD 128×64 i program z 24 krzywymi wzorcowymi oraz możliwością dopasowania wg 1-szej pochodnej. W aparacie można stosować kuwety o długości drogi optycznej 10 – 50 mm.

Specyfikacja techniczna
Model

725S

Zakres długości fal (nm)

340 – 1000

Dokładność długości fal (nm)

± 2

Powtarzalność długości fali (nm)

< 0.5

Szerokość spektralna (nm)

4

Dokładność transmitancji (%T)

± 0.5

Powtarzalność transmitancji (%T)

0.3

Światło rozproszone (%T)

< 0.2

Zakresy fotometryczne

0.0 – 199.9 %T, od -0.3 do +2.999 A

Ilość pozycji pomiarowych

4

Rodzaj wyświetlacza

LCD, 128 x 64

Port komunikacyjny

RS-232 szeregowy

Waga (kg)

7.5

Cena (PLN, bez VAT)

5.000,-

Spektrofotometr VIS-723G wyposażony jest w monochromator Czerny-Turnera z siatką dyfrakcyjną 1200 linii/mm, detektor oparty o krzemową fotodiodę i 6-calowy ekran LCD. Opcjonalnie dostępne jest oprogramowanie komputerowe do zbierania i przetwarzania danych oraz port komunikacyjny USB.

Specyfikacja techniczna
Model

VIS-723G

Zakres długości fal (nm)

320 – 1100

Dokładność długości fal (nm)

± 0.5

Powtarzalność długości fali (nm)

0.2

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 1 lub 5)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.5

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.2

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny

od -0.3 do +3.0 A

Fluktuacja linii bazowej (A)

± 0.002

Stabilność absorbancji

0.001 A / 30 min.

Wbudowane oprogramowanie

do skanowania i przetwarzania danych

Tryby pomiarowe

absorbancji, transmitancji, stężenia

Rodzaj wyświetlacza

graficzny LCD, 6 cali

Port komunikacyjny

RS-232 szeregowy

Moc zużywana (W)

140

Wymiary (mm)

530 x 410 x 210

Waga (kg)

18

Cena (PLN, bez VAT)

6.300,-