Spektrofotometr UV-9200 wyposażony jest w monochromator Czerny-Turnera z siatką dyfrakcyjną 1200 linii/mm, detektor oparty o krzemową fotodiodę i ekran LCD 16×2. Opcjonalnie dostępne jest oprogramowanie do zbierania danych.

Specyfikacja techniczna
Model

UV-9200

Zakres długości fal (nm)

190 – 1100

Dokładność długości fal (nm)

± 2

Powtarzalność długości fali (nm)

< 1.0

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 1, 4 lub 5)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.5

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.3

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny

od -0.3 do +3.0 A

Stabilność absorbancji

0.001 A / 30 min.

Pamięć wbudowana

10 krzywych kalibracyjnych

Rodzaj wyświetlacza

LCD, 16 x 2

Port komunikacyjny

USB

Moc zużywana (W)

120

Wymiary (mm)

530 x 410 x 210

Waga (kg)

16

Cena (PLN, bez VAT)

6.800,-

Spektrofotometr UV-1800 jest spektrofotometrem jednowiązkowym, skanującym z manualnym 4-pozycyjnym uchwytem do kuwet (do 100 mm drogi optycznej). Aparat posiada oprogramowanie (wbudowane i do komputera) umożliwiające skanowanie względem długości fali i czasu (pomiary kinetyczne), pomiary przy wielu długościach fali, obliczanie pochodnych widma wielu rzędów itp. Umożliwia przechowywanie parametrów i danych, a dzięki wbudowanemu portowi USB nie ma ograniczenia ilości przechowywanych danych (na dysku komputera).

W standardowym wyposażeniu spektrofotometru znajduje się 16 szt. kuwet szklanych i 2 szt. kuwet kwarcowych.

Specyfikacja techniczna
Model

UV-1800

Zakres długości fal (nm)

190 – 1100

Dokładność długości fal (nm)

± 0.5

Powtarzalność długości fali (nm)

0.2

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 5 lub 1)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.5 (0 – 100 %T)

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.2

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny (A)

od -0.3 do +3.0

Stabilność absorbancji (A/godz.)

0.002

Szum (A)

± 0.001

Płaskość linii bazowej (A)

± 0.002

Rodzaj wyświetlacza

LCD, 6 cali

Porty komunikacyjne

USB + równoległy do drukarki

Moc zużywana (W)

140

Wymiary (mm)

530 x 410 x 210

Waga (kg)

18

Cena (PLN, bez VAT)

13.000,-

Spektrofotometr UV-1601 jest spektrofotometrem dwuwiązkowym z dwoma detektorami i wiązką dzieloną, skanującym z automatycznym zmieniaczem kuwet (8 kuwet o 10 mm drodze optycznej lub 4 kuwety o drodze optycznej 5 – 50 mm). Aparat posiada oprogramowanie (wbudowane i do komputera) umożliwiające skanowanie względem długości fali i czasu (pomiary kinetyczne), pomiary przy wielu długościach fali, obliczanie pochodnych widma wielu rzędów itp. Umożliwia przechowywanie parametrów i danych, a wbudowany port USB pozwala przechowywać wyniki pomiarów na dysku komputera.

W standardowym wyposażeniu spektrofotometru znajduje się 16 szt. kuwet szklanych i 4 szt. kuwet kwarcowych.

Specyfikacja techniczna
Model

UV-1601

Zakres długości fal (nm)

190 – 1100

Dokładność długości fali (nm)

± 0.3

Powtarzalność długości fali (nm)

0.15

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 5, 4, 1 lub 0.5)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.3 (0 – 100 %T)

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.2

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny (A)

od -0.3 do +3.0

Stabilność absorbancji (A/30 min.)

0.001

Szum (A)

± 0.001

Płaskość linii bazowej (A)

± 0.002

Rodzaj wyświetlacza

LCD, 6 cali

Porty komunikacyjne

USB + równoległy do drukarki

Moc zużywana (W)

180

Wymiary (mm)

630 x 470 x 210

Waga (kg)

26

Cena (PLN, bez VAT)

15.500,-

Spektrofotometr UV-2601 jest spektrofotometrem w pełni dwuwiązkowym z jednym detektorem i jednym źródłem światła, skanującym z automatycznym zmieniaczem kuwet (8 kuwet o 10 mm drodze optycznej lub 4 kuwety o drodze optycznej 5 – 50 mm). Aparat posiada oprogramowanie (wbudowane i do komputera) umożliwiające skanowanie względem długości fali i czasu (pomiary kinetyczne), pomiary przy wielu długościach fali, obliczanie pochodnych widma wielu rzędów itp. Umożliwia przechowywanie parametrów i danych, a wbudowany port USB pozwala przechowywać wyniki pomiarów na dysku komputera. Po podłączeniu do komputera spektrofotometr UV-2601 może być w pełni sterowany z poziomu oprogramowania komputerowego.

W standardowym wyposażeniu spektrofotometru znajduje się 16 szt. kuwet szklanych i 4 szt. kuwet kwarcowych.

Specyfikacja techniczna
Model

UV-2601

Zakres długości fal (nm)

190 – 1100

Dokładność długości fali (nm)

± 0.3

Powtarzalność długości fali (nm)

0.15

Szerokość spektralna (nm)

2 (opcjonalnie 5, 4, 1 lub 0.5)

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.3 (0 – 100 %T)

Powtarzalność fotometryczna (%T)

0.15

Światło rozproszone (%T)

< 0.1

Zakres fotometryczny (A)

od -0.3 do +3.5

Stabilność absorbancji (A/godz.)

0.001

Szum (A)

± 0.001

Płaskość linii bazowej (A)

± 0.002

Rodzaj wyświetlacza

LCD, 6 cali

Porty komunikacyjne

USB + równoległy do drukarki

Moc zużywana (W)

180

Wymiary (mm)

630 x 470 x 210

Waga (kg)

26

Cena (PLN, bez VAT)

19.400,-

 

Spektrofotometr UV-7504

Specyfikacja techniczna

Model

UV-7504

Zakres długości fal (nm)

200 – 1000

Dokładność długości fal (nm)

± 2

Szerokość spektralna (nm)

4

Dryft (A/godz.)

± 0.004

Światło rozproszone (%T)

< 0.5

Zakresy fotometryczne

0.0 – 125 %T, -0.097 do +2.5 A

Dokładność fotometryczna (%T)

± 0.5

Ilość pozycji pomiarowych

4

Rodzaj wyświetlacza

LCD, 2 x 20

Port komunikacyjny

RS-232C szeregowy

Waga (kg)

17

Cena (PLN, bez VAT)

7.800,-

Spektrofotometr Gold S53 i Gold S54

Spektrofotometry Gold S53 i Gold S54 przeznaczone są do badań ilościowych i jakościowych w ochronie środowiska, przemyśle, medycynie, naukach biologicznych i chemicznych.

Najważniejsze cechy przyjazne dla użytkownika:
lampa deuterowa o wysokiej jasności (prod. Hamamatsu),
lampa halogenowa o długim czasie życia,
niska wartość światła rozproszonego,
wysoka dokładność fotometryczna w zakresie UV,
dostępne oprogramowanie komputerowe do rozszerzenia zakresu skanowania, regresji liniowej, dopasowania krzywych,
waga – poniżej 9 kg.

Specyfikacja techniczna
Typ spektrofotometru

Gold S53

Gold S54

Zakres długości fali (nm)

200 – 1000

Dokładność długości fali (nm)

± 2

± 1

Powtarzalność długości fali (nm)

1

Szerokość spektralna wiązki (nm)

4

2

Typ wyświetlacza

4-cyfrowy LED

Dokładność transmitancji (T)

± 0.5% (NBS 930D)

Powtarzalność transmitancji (T)

0.3%

Światło rozproszone (T)

< 0.2% (220 nm NaI; 360 nm NaNO2)

Zakres fotometryczny

0.0 – 199.9% T, -0.3 – 2.999 A

Cena (PLN bez VAT)

10.500,-

13.000,-

Spektrofotometr UV 1900, Spektrofotometr UV 1900PC

Spektrofotometry serii UV1900 mogą być stosowane w laboratoriach badawczych i kontroli jakości w wielu gałęziach przemysłu, jak również w laboratoriach uniwersyteckich. Modele UV1900PC i UV1900PPC zawierają oprogramowanie komputerowe do sterowania i obróbki danych ze spektrofotometrów. Modele UV1900 i UV1900P mają wbudowane oprogramowanie i ekran LCD.

Spektrofotometry serii UV1900 są aparatami dwuwiązkowymi, wyposażonymi w monochromator Czerny-Ternera i detektory fotodiodowe. Bogate oprogramowanie umożliwia wykonywanie pomiarów podstawowych, ilościowych, kinetycznych, skanowanie widma, pomiar przy wielu długościach fali, oznaczanie białek i DNA oraz przeprowadzanie walidacji zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną. Długość fali kalibrowana jest automatycznie przy uruchamianiu aparatu.

Specyfikacja techniczna
Typ spektrofotometru

UV1900P

UV1900PPC

UV1900

UV1900PC

Zakres długości fali (nm)

190 – 1100

Dokładność długości fali (nm)

± 0.3

Powtarzalność długości fali (nm)

0.2

Szerokość spektralna wiązki (nm)

2

1

Światło rozproszone

< 0.05 %T (220 nm NaI)

Dokładność fotometryczna

± %T (0 – 100 %T)

Powtarzalność fotometryczna

0.001 Abs (0.0 – 0.5 Abs)

Zakres fotometryczny

od -3 A do + 3 A

Dryft

0.0004 Abs/godz.

Szum

< 0.0003 Abs

Linia bazowa (zakres fluktuacji)

± 0.001 Abs

Cena (PLN bez VAT)